Type B

Kogo?

Do kursu z zakresu pierwszej pomocy może przystąpić każdy! Naszymi klientami są i dzieci i dorośli. I pracownicy i bezrobotni.  I nauczyciele i uczniowie. Każdego nauczymy ratować życie!